Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Nowogrodzie tworzą:

Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie
Filia Biblioteczna w Mątwicy

Powstanie Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie to jak wskazują pierwsze wpisy do księgi inwentarzowej 1952 rok. Biblioteka mieściła się w baraku na ul. Rynek.
Od 1952 roku przewija się szereg nazwisk osób, które pracowały w bibliotece, są to Zofia Wasilewska, Chaberek Sabina, Mucha Wanda. Niewątpliwie najdłużej pracującą osobą jest Pani Jadwiga Polonis, która pracę w bibliotece w Nowogrodzie rozpoczęła w 1968 roku i pracowała do roku 2005. W 1979 roku do pracy w bibliotece zostaje zatrudniona Pani Ewa Dzierzgowska, wtedy Żebrowska.


W 1984 r. zostaje powołany Oddział dla Dzieci w Nowogrodzie a w 1987 Filia Biblioteczna w Mątwicy, której pracownikiem jest od 1991roku jest Lucyna Cackowska.


1995- biblioteka zostaje włączona w strukturę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie. Zajmuje lokal w budynku Straży Pożarnej- to wypożyczalnia i czytelnia, Oddział dla Dzieci natomiast mieści się na piętrze z drugiej strony w budynku M-GOK i zajmuje 1- pomieszczenie.


Szczególnie trudne warunki ma wypożyczalnia, zimno, obskurnie, brak podstawowego sprzętu. Dopiero w połowie lat 90-tych sytuacja ulega małej zmianie. Odnowiono lokal, położono nową wykładzinę, wymieniono część mebli, nadal nie było wody i toalety.
W 2005 roku odchodzi na emeryturę pani Jadwiga Polonis i od tego roku wypożyczalnia nie ma stałego pracownika. Każda kolejna osoba pracuje krótko. Obsługą czytelników zajmuje się pracownik Oddziału dla Dzieci i osoby skierowane z Urzędu Pracy.
Rok 2010-grudzień to wielkie przenosiny BP M i G Nowogród do nowego lokalu przy ul.. Nowej 6. Nareszcie razem- wypożyczalnia i Oddział dla Dzieci w jednym pomieszczeniu , na jednym poziomie.
W 2017 roku Biblioteka zmienia lokal i wraca na ulicę Rynek 20 na swoje pierwsze powojenne miejsce.

Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie w latach 2016-2017 zrealizowała wniosek dotyczący dofinansowania zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2017 ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.
Nazwa zadania „Przebudowa obiektu administracyjnego na bibliotekę gminną”.

Po wykonaniu zadania biblioteka wyposażona została w nowe meble, sprzęt audiowizualny.

Dostęp do biblioteki przystosowany jest dla czytelnika niepełnosprawnego.

 

Zbiory


Biblioteka oferuje czytelnikom bogaty i uaktualniany księgozbiór. Posiada nowości wydawnicze, literaturę piękną zagraniczną i polską dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy, zbiory regionalne, literaturę obcojęzyczną, księgozbiór podręczny, lektury szkolne, opracowania lektur, książkę czytaną /e-booki/, książki z dużymi literami dla dzieci.

Na koniec 2016 r. księgozbiór Biblioteki Publicznej Miasta i gminy w Nowogrodzie liczył: 18175 wol.

lit piękna dla dorosłych - 6876
lit. piękna dla dzieci - 6560
lit. popularnonaukowa - 4739

Biblioteka posiada katalog komputerowy całości księgozbioru. Aby przejrzeć zbiory wystarczy kliknąć KATALOG O-LINE
Wybierz bazę:
Nowogród
Mątwica

Biblioteka oferuje czytelnikom prasę w formie papierowej i elektronicznej:


- Bibliotekarz
- Poradnik Instytucji Kultury
- Wiadomości Łomżyńskie
- Działkowiec
- 100 Rad
- kontakty Gazeta Współczesna
- Gazeta Wyborcza
- Spod on
- Dziennik Gazeta Prawna
- Magazyn DS
- Wprost
- Ciasta
- Audio Video
- Trendy
- Bike Magazyn MTB
- Beauty Forum

Biblioteka posiada kawiarenkę Internetową z bezpłatnym dostępem do Internetu i możliwością wydrukowania potrzebnych materiałów.


Upowszechnianie czytelnictwa:

Spotkania autorskie


- spotkanie z Janem Łapińskim/ 15-11-2017 od 9,00-14,00/


Głośne czytanie

-cykliczne czytanie dzieciom bajek /środa -12,00/
-biblioteczne spotkania z Wróżką /raz w miesiącu/