W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowogród jest czynne od poniedziałku do piątku. Środa: 8:00 - 16:00
W pozostałe dni pozostajemy do Państwa dyspozycji w godzinach: 9:00 - 17:00

Przyjęcia Interesantów w sprawie skarg i wniosków:

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Naszej Instytucji - w godzinach od 10:00 do 13:00

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowogród jest jednostką podległą Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nowogrodzie, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.