Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne i informacje z ograniczonym dostępem do danych. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

 Udostępnienie danych publicznych niedostępnych w BiuletynieBiblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowogród może nastąpić na wniosek.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14, listopad 2017 21:13 Super User