BIP

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

Instytucje publiczne muszą działać na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowogród.

PRZEPISY REGULUJE:

Ustawa o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (nowelizowana w 1994, 1996, 1998 r.).


Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.


Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą administracyjną państwa (tzw. druga ustawa kompetencyjna).


Nowelizacja ustawy o bibliotekach z dnia 27 lipca 2001 – wprowadzenie zapisu o zakazie łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami.


Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.


Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133poz.883 z póżn.zm.)


Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz.83 z pózn. zm.)


Ważną rolę pełni Krajowa Rada Biblioteczna, która jest organem doradczym i opiniotwórczym Ministerstwa Kultury.

 

 

Więcej o: Prawo państwowe

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszej Instytucji oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Statut i regulaminy

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowogród.

Więcej o: Struktura organizacyjna

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach BiuletynuBiblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowogród.

Więcej o: Redakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Pomoc BIP