Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Instytucje publiczne muszą działać na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowogród.

PRZEPISY REGULUJE:

Ustawa o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (nowelizowana w 1994, 1996, 1998 r.).


Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.


Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą administracyjną państwa (tzw. druga ustawa kompetencyjna).


Nowelizacja ustawy o bibliotekach z dnia 27 lipca 2001 – wprowadzenie zapisu o zakazie łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami.


Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.


Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133poz.883 z póżn.zm.)


Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz.83 z pózn. zm.)


Ważną rolę pełni Krajowa Rada Biblioteczna, która jest organem doradczym i opiniotwórczym Ministerstwa Kultury.

 

 

Więcej o: Prawo państwowe

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszej Instytucji oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Statut i regulaminy