Miejska Biblioteka Publiczna udostepnia bogaty zbiór książek, czasopism oraz innych wydawnictw.

Biblioteka główna i filie udostępniają na miejscu i wypożyczają na zewnątrz czasopisma.

Zbiory specjalne są wydzielone z ogólnych zbiorów bibliotecznych, osobno magazynowane, specjalnie opracowywane i udostępniane.

Oferujemy liczący ponad 1500 tytułów bogaty zbiór książek mówionych, zawierający pozycje należące do klasyki i nowości wydawnicze.