Księgozbiór biblioteki łącznie z filiami liczy 30 883 pozycji książkowych, w tym 14 084 ksiązki w bibliotece centralnej.

 

Biblioteka w Michałowicach - 14 084 książki

Filia biblioteczna w Raciborowicach - 8 817 książek

Filia biblioteczna w Więcławicach - 7 982 książki

Księgozbiór jest na bieżąco aktualizowany poprzez zakup nowości wydawniczych z różnych dziedzin. Staramy się zapewnić jak najwięcej pozycji z współczesnej literatury pięknej, ale dbamy również o rozwój księgozbiorów literatury popularnonaukowej, oraz literatury dla dzieci i młodzieży. Cały nasz katalog książkowy dostępny jest w internecie na stronie głównej Biblioteki www.bibliotekamichalowice.pl -Menu Zbiory --> Katalog Online lub ikona "Katalog online"

Każdy z czytelników oprócz różnorodnego wyszukiwania pozycji w katalogu internetowym, może sprawdzić dostępność wyszukiwanej pozycji, oraz ma możliwość zamówienia konkretnych książek. Czytelnik ma również dostęp do swojego konta czytelniczego chronionego hasłem wybranym i znanym tylko jemu, tu może sprawdzić pozycje, jakie aktualnie lub wcześniej wypożyczał, oraz termin zwrotu.

Jak korzystać z katalogu:

Po kliknięciu na ikonę "Biblioteka katalog online" wybrać wiersz "Jak szukać?"

Przeglądać katalog biblioteki można również na stronie głównej Gminy Michałowice: http://www.michalowice.malopolska.pl - klikając ikonę "Biblioteka katalog online" lub na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - klikając ikonę FIDK@R M@ŁOPOLSKI - Rozproszony Katalog Małopolski (RK@M) - http://rkam.wbp.krakow.pl. Dzięki temu katalogowi poszukiwanie i lokalizacja konkretnych pozycji książkowych jest szybsza, dokładniejsza oraz przyjemniejsza dla użytkownika. Zachęcamy wszystkich czytelników do zgłaszania (na miejscu lub e-mailem) pozycji nowości książkowych, które Państwa zdaniem powinny się znaleźć w księgozbiorze biblioteki. Będziemy uwzględniać je przy dokonywaniu kolejnych zakupów.

Księgozbiór biblioteki łącznie z filiami liczy 30 883 pozycji książkowych, w tym 14 084 ksiązki w bibliotece centralnej.

 

Biblioteka w Michałowicach - 14 084 książki

Filia biblioteczna w Raciborowicach - 8 817 książek

Filia biblioteczna w Więcławicach - 7 982 książki

Księgozbiór jest na bieżąco aktualizowany poprzez zakup nowości wydawniczych z różnych dziedzin. Staramy się zapewnić jak najwięcej pozycji z współczesnej literatury pięknej, ale dbamy również o rozwój księgozbiorów literatury popularnonaukowej, oraz literatury dla dzieci i młodzieży. Cały nasz katalog książkowy dostępny jest w internecie na stronie głównej Biblioteki www.bibliotekamichalowice.pl -Menu Zbiory --> Katalog Online lub ikona "Katalog online"

Każdy z czytelników oprócz różnorodnego wyszukiwania pozycji w katalogu internetowym, może sprawdzić dostępność wyszukiwanej pozycji, oraz ma możliwość zamówienia konkretnych książek. Czytelnik ma również dostęp do swojego konta czytelniczego chronionego hasłem wybranym i znanym tylko jemu, tu może sprawdzić pozycje, jakie aktualnie lub wcześniej wypożyczał, oraz termin zwrotu.

Jak korzystać z katalogu:

Po kliknięciu na ikonę "Biblioteka katalog online" wybrać wiersz "Jak szukać?"

Przeglądać katalog biblioteki można również na stronie głównej Gminy Michałowice: http://www.michalowice.malopolska.pl - klikając ikonę "Biblioteka katalog online" lub na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - klikając ikonę FIDK@R M@ŁOPOLSKI - Rozproszony Katalog Małopolski (RK@M) - http://rkam.wbp.krakow.pl. Dzięki temu katalogowi poszukiwanie i lokalizacja konkretnych pozycji książkowych jest szybsza, dokładniejsza oraz przyjemniejsza dla użytkownika. Zachęcamy wszystkich czytelników do zgłaszania (na miejscu lub e-mailem) pozycji nowości książkowych, które Państwa zdaniem powinny się znaleźć w księgozbiorze biblioteki. Będziemy uwzględniać je przy dokonywaniu kolejnych zakupów.

Książki XIX-wieczne

Książki XIX-wieczne
Na zbiór druków polskich, poloników i obcych z XIX w. w znacznym stopniu składają się duże księgozbiory przejmowane przez Bibliotekę Narodową w pierwszych lat jej istnienia. Nie stanowią odrębnych części księgozbioru, niemniej jednak wpływ zawartości poszczególnych kolekcji na całość zbiorów XIX-wiecznych druków pozostaje widoczny do dziś. Wyraźnie przeważają druki z zakresu historii, filologii i językoznawstwa, filozofii, nauk prawnych, socjologii oraz teksty literackie. Z przybliżonych obliczeń wynika, że Biblioteka posiada ok. 45% polskich publikacji XIX-wiecznych.

Książki polskie i polonika zagraniczne z lat 1901-1939

Książki polskie i polonika zagraniczne z lat 1901-1939
Stopień kompletności druków polskich wydanych w okresie 1901-1939 jest wyższy w porównaniu z zasobem druków XIX-wiecznych, ze względu na egzemplarze obowiązkowe, które wpływały do Biblioteki od roku 1927. W Bibliotece znajduje się ok. 50% druków polskich wydanych w latach 1901-1926, ok. 75% druków polskich wydanych w latach 1927-1939 i ok. 30% poloników zagranicznych z lat 1901-1939. W opublikowanych do tej pory tomach narodowej bibliografii retrospektywnej „Bibliografia polska 1901-1939” ok. 60% zarejestrowanych pozycji stanowią druki znajdujące się w Bibliotece Narodowej.

Książki polskie wydane po 1945 r.
Zasób książek polskich opublikowanych po 1945 r. jest - dzięki egzemplarzowi obowiązkowemu - niemal kompletny. Biblioteka posiada ok. 80% wydawnictw drukowanych na terenie Polski i przeznaczonych do handlu księgarskiego. Wydawnictwa zwarte przesyłane przez wydawców są rejestrowane w bieżącej bibliografii narodowej, tj. publikowanym co tydzień „Przewodniku Bibliograficznym". Od stycznia 2009 jest udostępniany w wersji elektronicznej jako pliki pdf do pobrania w witrynie internetowej BN.

Polonika zagraniczne wydane po 1945 r.

Biblioteka posiada bogaty i różnorodny zbiór druków zwartych, stanowiących polonika zagraniczne lub dotyczących emigracji i Polonii. Najważniejszym źródłem pozyskiwania książek wydanych poza Polską pozostają dary krajowe i zagraniczne od instytucji i osób prywatnych. Bieżące nabytki Biblioteki w zakresie dokumentów w języku polskim opublikowanych za granicą, napisanych lub opracowanych przez Polaków, tłumaczonych z języka polskiego oraz tematycznie dotyczących Polski są rejestrowane w rocznikach „Polonica Zagraniczne. Bibliografia". Ok. 60% opisów zawartych w tej bibliografii sporządzane jest na podstawie egzemplarzy posiadanych przez Bibliotekę.

Książki obce

W zakresie publikacji zagranicznych Biblioteka gromadzi publikacje informacyjne i naukowe o charakterze uniwersalnym oraz z zakresu poszczególnych dyscyplin naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk społecznych i humanistycznych. W zasobie książek obcych występują także liczne teksty literackie (dzieła klasyków i pisarzy współczesnych, antologie), publikacje wydawane przez ONZ, UNESCO oraz dzieła ze wszystkich dziedzin wiedzy nagrodzone zarówno za walory treściowe, jaki i za szatę zewnętrzną, o ile uzyskały nagrody o wysokiej randze w skali danego kraju lub międzynarodowej.

Katalogi

Opisy książek wydanych w XIX-XXI w. znajdujących się w zbiorach BN umieszczone są w Katalogu Głównym BN.

Gromadzenie i stan liczbowy zbiorów
Wszystkie druki polskie i dotyczące Polski są gromadzone w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden, oznaczony literą A obok sygnatury, udostępniany bywa tylko w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie w czytelniach Biblioteki. Ta część zbiorów tworzy szczególnie chroniony, archiwalny zasób biblioteczny i wraz z jedynymi egzemplarzami książek polskich i poloników w zbiorach Biblioteki zaliczana jest do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.
W roku 2012 wpłynęło do Biblioteki 60 542 wol. z egzemplarza obowiązkowego, 6811 wol. z wymiany i darów, 10 791 wol. z zakupów.
Stan opracowanych (skatalogowanych i zinwentaryzowanych) książek na koniec grudnia 2011 r. wynosił 2.822.874 wol

Czytnik książek elektronicznych

Osobom zainteresowanym e-książkami proponujemy wypożyczenie czytnika książek elektronicznych. Obecnie posiadamy cztery czytniki BOOX i62HD Angel Glow, dwa BOOX I65S Metropolitan oraz dwa starszej generacji - ONYX BOOX 60.

Wszystkie modele posiadają ekrany wytworzone metodą E-INK (papier elektroniczny), które nie emitują światła. Dzięki temu e-książki można czytać bez zmęczenia wzroku jak ma to miejsce w przypadku monitorów komputerowych lub tabletów. Czytniki otwierają pliki w formatach: PDF (z funkcją zawijania tekstu, tzw. reflow), E-PUB, PRC/MOBI (bez DRM), DjVu, RTF, DOC, DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, HTML, FB2, CHM, PDB, TXT, ZIP, CBR, CBZ, JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, MP3. Czytniki posiadają syntezator mowy oraz możliwość odtwarzania plików dźwiękowych, a zatem doskonale nadadzą się również do audiobooków. Czytniki wyposażono także w wi-fi, dzięki czemu użytkownik może pobrać swoje e-booki bezpośrednio z Internetu. Dodatkowo czytniki BOOX i62HD Angel Glow posiadają podświetlany ekran.

Wypożyczenie czytnika trwa trzy miesiące i jest normowane podpisaniem umowy użyczenia. Czytelnik zapewnia, że będzie korzystał z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie pożyczał go osobom trzecim i zgadza się ponieść pełną odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia sprzętu. Przedłużenie terminu zwrotu e-czytnika możliwe jest wyłącznie po złożeniu pisemnego podania. Każdy tydzień opóźnienia obciążony jest kwotą 10 zł kary.

Na e-czytnikach Biblioteki znajdują się jedynie e-booki zakupione razem ze sprzętem. Są to tytuły z zakresu literatury klasycznej, nieobjęte prawem autorskim. Nowe e-książki Czytelnik powinien kupić na własny koszt i samodzielnie wgrać do pamięci urządzenia. Przed oddaniem e-czytnika do Biblioteki prywatny księgozbiór należy usunąć.

Darmowe publikacje w formatach PDF, EPUB i MOBI można pobrać między innymi na portalu www.wolnelektury.pl .

 

Czytniki e-booków można wypożyczyć w Dziale Informacji - Czytelni na II piętrze.

 

REGULAMIN

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

Czytaki - odtwarzacze ksiażek mówionych dla niewidomych

Miejska Biblioteka Publiczna umożliwia wypożyczenie czytaków, czyli odtwarzaczy książek mówionych przystosowanych do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.

Urządzenia Czytak NBP i Czytak Plus posiadają funkcje odtwarzania książek mówionych, zatrzymanie i przewijanie nagrania, a także szybki wybór książki. Dodatkowo Czytak Plus daje możliwość nagrania dźwięku, jak również może służyć jako radio. Urządzenia są proste w obsłudze, poręczne, posiadają wbudowany głośnik o wysokiej jakości dźwięku oraz ładowarkę.

Urządzenia Czytak i Czytak Plus odtwarzają muzykę, książki i słuchowiska zapisane w formacie mp3, czytak i daisy. MBP w Opolu posiada w swojej ofercie dostęp do ponad 800 tytułów książek w formacie dostosowanym do odtwarzania w urządzeniu czytak.

Umożliwiamy bezpłatne wypożyczenie urządzeń Czytak na okres 14 dni z możliwością jednorazowej prolongaty o kolejnych 14 dni oraz oferujemy nagrywanie książek m&oacutoacute;wionych w formacie Czytak na urządzenie.

Książki w formacie Czytak oraz urządzenie Czytak Plus są dostępne w Miejskiej Bibliotece Publicznej dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" (http://stowarzyszenielarix.pl/).

 

Czytaki można wypożyczyć w Mediatece na II piętrze.