W naszej Bibliotece można skorzystać z pracowni internetowej, regionalnej, multimedialnej oraz ... Małej Pracowni Rękodzieła.

Księgozbiór MBP ma charakter uniwersalny, to znaczy zawiera wydawnictwa z wszystkich dziedzin wiedzy, dla różnych grup odbiorców.

Informatorium to miejsce, gdzie każdy czytelnik Naszej Biblioteki może prosić o radę, w jaki sposób szukać potrzebnych materiałów lub informacji na dany temat oraz jak się poruszać po Bibliotece.

Podkategorie

Miejska Biblioteka Publiczna udostepnia bogaty zbiór książek, czasopism oraz innych wydawnictw.

Więcej o: Zbiory

Czytelnia oferuje 42 tytuły prasy bieżącej w prenumeracie, czasopisma codzienne, tygodniki, miesięczniki, udostępnia i wypożycza prasę o różnorodnej tematyce; prawniczej, ogłoszeniowej, społeczno- kulturalnej, literackiej, historycznej, kobieco- informacyjnej, regionalnej i in.

Więcej o: Czytelnia