Drukuj
Kategoria: Korzystaj

Biblioteka świadczy dodatkowe usługi: bibliograficzne, informacyjne, wypożyczeń międzybibliotecznych, wykonywania wydruków, kserokopii i skanowania.

Dodatkowe usługi wykonywane są odpłatnie.
Za telefoniczną usługę informacyjną dotyczącą dostępności zamówionych materiałów bibliotecznych – 1,50 zł


8,00 zł od jednej książki.

Usługi kserograficzne - inny cennik :)

Usługi kserograficzne:
Odbitka z materiałów czytelnika:
A4 - 0,20 zł/strona
A3 - 0,40 zł/strona

Odbitka ze zbiorów własnych biblioteki:
A4 - 0,30 zł/strona
A3 - 0,60 zł/strona

Odbitka z fotografią lub innymi elementami graficznymi:
A4 - 0,40 zł/strona
A3 - 0,80 zł/strona


Wydruki (wydruki kolorowe dostępne w wybranych placówkach):
1 strona A4 monochromatyczna tekstu oraz z elementami graficznymi takimi jak wykres, logo itp. - 0,20 zł
1 strona A4 kolorowa tekstu z elementami graficznymi takimi jak wykres, logo itp. - 0,30 zł

1 strona A4 - rysunek/zdjęcie (bez względu na wielkość) czarno-białe - 2 zł
1 strona A4 - rysunek/zdjęcie (bez względu na wielkość) kolorowe - 3 zł

1 strona A3 - rysunek/zdjęcie (bez względu na wielkość) czarno-białe - 5 zł
1 strona A3 - rysunek/zdjęcie (bez względu na wielkość) kolorowe - 7 zł

Wydruk dwustronny kosztuje 100% drożej.


Usługa skanowania (dostępna w wybranych placówkach):

Z materiałów czytelnika:

Skanowanie i udostępnienie na stanowisku komputerowym - 2 zł
Skanowanie oraz zapis na nośnik CD/DVD - 6 zł
Skanowanie oraz zapis na Pendrive - 3zł

Z materiałów własnych biblioteki:

Skanowanie i udostępnienie na stanowisku komputerowym - 4 zł
Skanowanie oraz zapis na nośnik CD/DVD - 8 zł
Skanowanie oraz zapis na Pendrive - 5 zł

Zakup nośnika CD/DVD - 2 zł
Koszulka foliowa na dokumenty - 0,10 zł